Nezavisna tvrtka “Finar” iz Zagreba provela je reviziju cjelokupnog financijskog poslovanja Zaklade za 2012. godinu.

Revizorski nalaz je uredan bez uočenih nepravilnosti u radu.

Izvješće o revizorskom uvidu za 2012. godinu.