Tijekom dvije godine provedene su radionice organiziranja i razvoja zajednice s ključnim dionicima u zajednice (predstavnicima lokalne uprave, organizacija civilnog društva, poslovnog sektora i dr.), radionice o mobiliziranju lokalnih resursa, planiranju i provedbi lokalnih akcija, pripremi i provedbi aktivnosti prikupljanja sredstava u lokalnoj zajednici te je osigurana trajna mentorska podrška svim aktivnim zajednicama i njihovim lokalnim grupama.

Tijekom dvije godine u Program je bilo uključeno:

→ 19 zajednica iz pet slavonskih županija

→ održano je 26 radionica

→  sudjelovalo je 598 predstavnika zajednica u osmišljavanju društvenih programa i akcija prikupljanja sredstava u lokalnim zajednicama

→  organizirano je 14 društvenih programa i 19 akcija prikupljanja sredstava

U nastavku donosimo dokument s pregledom svih aktivnosti provedenih u sklopu Programa u 2018.-2019. godini.

→ AUZ2018_2019_pregled