Nedavno su iz ratne Gaze evakuirane četiri obitelji koje broje 22 osobe, uključujući osmero maloljetne djece. Radi se o 19 hrvatskih državljana i tri supružnika ili supružnice s palestinskim državljanstvom. Iz Gaze su otišli bez ičega, a u Hrvatskoj su sada u potrazi za stabilnim domom i sigurnošću. Organizacije civilnog društva, inicijative i pojedinci pružaju podršku u reguliranju njihovog statusa i ostvarivanju prava poput zdravstvenog osiguranja, smještaja i različitih prava iz sustava socijalne skrbi. Kako je ovo vrlo kompleksna pravna i društvena situacija, a u kojoj spomenute obitelji nemaju odgovarajuću zaštitu države i njezinih tijela, Inicijativa za slobodnu Palestinu i Zaklada Slagalica pokreću akciju prikupljanja sredstava kako bismo iskazali solidarnost i poželjeli im dobrodošlicu u njihov nekadašnji dom. 

Akcijom prikupljamo sredstva za troškove: 

  • zdravstvenog osiguranja za članove i članice obitelji koji nemaju hrvatsko državljanstvo, a od kojih se očekuje uplata godišnje premije 
  • zdravstvenog osiguranja za punoljetne hrvatske državljane koji nisu uključeni u tržište rada
  • priznavanja obrazovnih diploma
  • stanovanja (najamnine i režijskih troškova), ogrjeva i svakodnevni h potrepština.

Donirati možete na račun Zaklade Slagalica: HR7724020061500078713, model 99, opis plaćanja: podrška obiteljima iz Gaze. Za inozemne uplate koristite SWIFT/BIC broj: ESBCHR22.

Akcija prikupljanja sredstava je otvorena do 31. prosinca, a po potrebi će se produžiti i u novoj godini. Prikupljena sredstva bit će ravnomjerno raspodijeljenja četirima obiteljima s obzirom na njihove specifične potrebe. 

Kontakti:

inicijativa.slobodna.palestina@gmail.com 

Facebook: @free.palestine.from.croatia 

Instagram: @free.palestine.croatia 


CHARITY ACTION FOR FAMILIES EVACUATED FROM GAZA TO CROATIA

Recently, four families totaling 22 individuals, including eight minors, were evacuated from the war-torn Gaza. Among them are 19 Croatian citizens and three spouses holding Palestinian citizenship. Arriving in Croatia with virtually nothing, they are now seeking stability and security. Various civil society organizations, initiatives, and individuals are offering support to help them navigate legal matters and secure essential rights such as health insurance, housing, and social welfare entitlements.
Given the complexity of their legal and social situation, and the lack of sufficient state protection, the Free Palestine Initiative and the Slagalica Foundation have initiated a fundraising campaign. The aim is to demonstrate solidarity and aid in their resettlement in their former home.

The fundraiser intends to gather funds for:
  • Health insurance coverage for family members without Croatian citizenship, who are required to pay an annual premium
  • Health insurance for adult Croatian citizens not currently active in the labor market
  • Recognition of educational diplomas
  • Housing expenses (rent and utilities firewood, and daily necessities)
You can donate to the Foundation’s account using the following details: Account Number: HR7224020061500078773, SWIFT/BIC code: ESBCHR22, Payment Description: Support for Families from Gaza

The fundraising campaign will continue until December 31st, and if needed, it may extend into the new year. All donations received will be evenly distributed among the four families, considering their individual needs.

Contact: initiativa.slobodna.palestina@gmail.com

Facebook: @free.palestine.from.croatia 

Instagram: @free.palestine.croatia