U nastavku donosimo financijski i operativni plan Zaklade Slagalica za 2024. godinu.

Financijski plan 2024.

Operativni plan 2024