Treći edukacijski trening teorijskog programa izobrazbe za razvoj školskih ekoloških hortikulturnih vrtova za nastavnike održan je 9. sijećnja u Osnovnoj školi “S.S. Kranjčević” u Levanjskoj Varoši. Voditeljica edukacije je prof.dr.sc. Snježana Tolić s Fakulteta agrobiotegničkih znanosti iz Osijeka.

U ovome ciklusu izobrazbe sudionici su se upoznali s autokonzumom kao važnom sastavnicom hortikulturne proizvodnje tj. ekonomiji prehrambene neovisnosti, ali i ekološkom dimenzijom hortikulturnog vrtlarenja.

Sudionici edukacije aktivnim sudjelovanjem doprinijeli su širenju spoznaja o važnosti njegovanja praksi hortikulturnog vrtlarenja u kontekstu zdravlja ljudi i okoliša kao i usvajanju metoda izračuna vrijednosti autokonzumne potrošnje u kućnoj košarici i izračuna ekološkog otiska.

Nakon provede teorijske izobrazbe o razvoju ekoloških hortikulturnih vrtova, vrtovi koji će se kreirati u školama bit će poligoni za demonstracijske vježbe izrade povišenih gredica koji će voditi do uspostave školskih ekoloških hortikulturnih vrtova i njihovo stavljanje u funkcije učeničkih zadruga. Cilj ove aktivnosti jest povećanje kompetencija u organskoj proizvodnji te razvijanje poduzetničkog načina promišljanja među nastavnicima, a posljedično i među učenicima partnerskih škola.

Nositelj projekta: Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“, Levanjska Varoš

Partneri: Osnovna škola „Antunovac“, Osnovna škola „Šećerana“, Visoka škola za zeleni razvoj iz Norveške, Zaklada Slagalica, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva.

Projekt „E, baš hoću biti poduzetnik“ podržan je sa 1.007.611,82 kuna financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP financijskog mehanizma. Cilj projekta je unaprjeđenje vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika iz područja STEM-a, IKT-a, poduzetništva i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i nadarenim učenicima u osnovnim školama.