Novi niz edukacija uveo nas je u priču o razvoju školskih ekoloških hortikulturnih vrtova i njihovo uključivanje u rad učeničkih zadruga. Edukaciju „Mali hortikulturni vrtovi i njihov značaj“ vodila je profesorica Snježana Tolić sa Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Prvi edukacijski ciklus sastojao se od interaktivnog predavanja s vježbama, a obuhvatio je sljedeće teme;

  • Teorija hortikulturnog vrtlarenja,
  • Ekonomski aspekti hortikulturnog vrtlarenja,
  • Socijalni aspekti hortikulturnog vrtlarenja.

Nakon provede teorijske izobrazbe o razvoju ekoloških hortikulturnih vrtova, vrtovi koji će se kreirati u školama bit će poligoni za demonstracijske vježbe izrade povišenih gredica koji će voditi do uspostave školskih ekoloških hortikulturnih vrtova i njihovo stavljanje u funkcije učeničkih zadruga. Cilj ove aktivnosti jest povećanje kompetencija u organskoj proizvodnji te razvijanje poduzetničkog načina promišljanja među nastavnicima, a posljedično i među učenicima partnerskih škola.

Nositelj projekta: Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“, Levanjska Varoš

Partneri: Osnovna škola „Antunovac“, Osnovna škola „Šećerana“, Visoka škola za zeleni razvoj iz Norveške, Zaklada Slagalica, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva.

Projekt „E, baš hoću biti poduzetnik“ podržan je sa 1.007.611,82 kuna financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP financijskog mehanizma. Cilj projekta je unaprjeđenje vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika iz područja STEM-a, IKT-a, poduzetništva i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i nadarenim učenicima u osnovnim školama.