Drugi ciklus edukacije „S1_D1_T1 Inovativno poduzetništvo zajednice“ održan je od 28. do 30. studenog u Osnovnoj školi „S.S. Kranjčević“ u Levanjskoj Varoši. Tijekom susreta sudionici su se osvrnuli na vlastite zajednice i njihovu ulogu u društvu, promišljali su o načinu života u zajednicama te kako se vodi proces razvoja zajednice prema utvrđenim resursima tj. imovini s kojom zajednica raspolaže (ljudski, materijalni, prirodni i drugi resursi).

Učilo se i raspravljalo i o važnosti aktivnog građanstva te inovacijama i hrabrosti koja nam je potrebna za pokretanje procesa razvoja zajednice. Sudionici su upoznati i s različitim poslovnim modelima (Grateful Dead i The Canvas Model) razvoja zajednice, ali i izgradnji zajednice kroz lokalnu ponudu.

Također, kroz praktični rad sudionici su predstavili svoje prijedloge za angažiranje učenika u školama kroz različite školske platforme, u ovom slučaju školske zadruge, ali i načine povezivanja procesa rada s lokalnom zajednicom i institucijama.

Edukacija je provedena u sklopu projekta “E, baš hoću biti poduzetnik” koji je podržan financijskim sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP financijskog mehanizma.

Nositelj projekta: Osnovna škola „Silvije Strahimir Kranjčević“, Levanjska Varoš

Partneri: Osnovna škola „Antunovac“, Osnovna škola „Šećerana“, Visoka škola za zeleni razvoj iz Norveške, Zaklada Slagalica, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva.

Projekt „E, baš hoću biti poduzetnik“ podržan je sa 1.007.611,82 kuna financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP financijskog mehanizma. Cilj projekta je unaprjeđenje vještina učitelja i drugih odgojno-obrazovnih radnika iz područja STEM-a, IKT-a, poduzetništva i rada s učenicima s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama i nadarenim učenicima u osnovnim školama.