U Zagrebu je 27. listopada 2023. održana završna konferencija projekta “SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost” pod nazivom “Suradnja akademske zajednice i civilnog društva za održivi razvoj”. Cilj konferencije bio je upoznati sve zainteresirane s rezultatima i ishodima projekta, predstaviti rezultate triju provedenih znanstvenih istraživanja te raspraviti na koji način suradnja akademske zajednice i civilnog društva može doprinijeti društvenim promjenama.

Cilj projekta SUSTINEO bio je pridonijeti održivom razvoju na lokalnoj razini jačanjem kapaciteta organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih institucija za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja, stvaranjem zagovaračke mreže koja sustavno djeluje u zagovaranju i provedbi održivog razvoja, istraživanjem područja bitnih za sustavnu provedbu održivog razvoja u Hrvatskoj i davanjem smjernica za kvalitetnije oblikovanje javnih politika vezanih uz održivi razvoj.

Nakon uvodnog pozdrava Lidije Pavić-Rogošić, direktorice ODRAZ-a, predstavljeni su rezultati projekta. Elizabet Gašparov iz ODRAZ-a prezentirala je ostvarene aktivnosti projekta s posebnim naglaskom na Školu za lokalni održivi razvoj i donesene smjernice za oblikovanje javnih politika.

Mario Munta s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, predstavio je rezultate istraživanja na temu održive urbane mobilnosti u hrvatskim gradovima. Provedena je anketa na reprezentativnom uzorku u kojoj su ispitani stavovi i percepcija građana o praksama upravljanja održivim razvojem te fokusne grupe s relevantnim dionicima iz različitih regija i intervjui s političkim i tehničkim razinama donositelja odluka kako bi se ispitale potrebe i praksa uključenosti lokalnih dionika u osmišljavanje, odlučivanje i provođenje politika održivog razvoja.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predstavio je rezultate dvaju istraživanja. Danijel Baturina i Jelena Matančević predstavili su rezultate istraživanja “Potencijali socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu” koje je provedeno analizom relevantne dokumentacije i intervjuima s organizacijama u tom području. Istraživanje “Utjecaj LAG-ova na lokalni održivi razvoj” provedeno putem upitnika, fokusnih grupa i analizom javnih politika predstavili su Gojko Bežovan i Danijel Baturina.

Temeljem ispitivanja javnog mnijenja i provedenih znanstvenih istraživanja, izrađeno je šest smjernica za razvoj javnih politika o kojima se govorilo tijekom panel rasprave Kako pridonijeti postizanju održivog razvoja u Hrvatskoj?. Sudionici panel rasprave također su se dotaknuli provedenih analiza društvenih utjecaja predloženih intervencija za održivi razvoj, a poseban naglasak je bio na suradnji akademske zajednice i civilnog društva za postizanje održivog razvoja.

Galerija fotografija je dostupna OVDJE.

Završna konferencija je organizirana kao dio aktivnosti projekta SUSTINEO. Više o projektu SUSTINEO-Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost na kojemu je Zaklada Slagalica partner pročitajte OVDJE.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.