Naša lokacija

Lorenza Jagera 20, Osijek

"Slagalica" - Zaklada za razvoj lokalne zajednice

“Slagalica” – Zaklada za razvoj lokalne zajednice sa sjedištem u Osijeku utemeljena je 2007. godine i upisana u Zakladni upisnik, Zakladna knjiga broj I, registarski broj zakladnog uloška 112.

Osnivači i zakladnici su:

Centar za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek (www.centar-za-mir.hr)

OGI – Organizacija za građanske inicijative, Osijek (www.ogi.hr)

Upraviteljica Zaklade je gđa. Branka Kaselj.

Statut Zaklade možete pogledati OVDJE. 

Područja financiranja i djelovanje u zajednici

Fond za financiranje projekta u zajednici

Prioriteti zaklade su stvaranje ozračja povjerenja u zajednici, poticanje odgovornosti za životnu zajednicu te građenje odnosa i kontakata među stanovništvom kroz rad u sljedećim područjima:

  • Djeca i mladi
  • Marginalizirane grupe (npr. invalidi, socijalno ugroženi, manjine, žrtve zlostavljanja…)
  • Zaštita i povećanje kvalitete okoliša (ekološki projekti i projekti očuvanja tradicije)
  • Prevencija nasilja

Usluga administriranja programa davanja drugih donatora i fondovi prema specifičnom interesu – omogućuje potencijalnim donatoru da usmjeri sredstva u određeno područje rada npr. zaštita okoliša, skrb o djeci i sl.

Vrijednosti i principi djelovanja

Vrijednosti i principi za koje se zalažemo prožimaju se kroz sve segmente našeg djelovanja.

Osnovna načela našeg rada:

  • Poštivanje ljudskog integriteta i uvažavanje različitosti
  • Ravnopravnost bez obzira na pripadnost društvenoj skupini
  • Otvorenost i pristupačnost
  • Politička neovisnost
  • Javnost rada
  • Ekonomičnost poslovanja

Poštujemo zajednice (u kojima djelujemo), organizacije i pojedince s kojima surađujemo.

Preuzimamo odgovornost za odluke koje donosimo i posljedice koje iz njih proizlaze.

Primjenjujemo jednaki odnos i jednake standarde prema svim korisnicima financijskih podrški, odgovorno i s poštovanjem.

Izbjegavamo moguće sukobe interesa i odmah reagiramo ako se uoči.

Poštujemo prava zaposlenika i suradnika.

Postupamo odgovorno, učinkovito i ekonomično sa sredstvima koja su nam povjerena.

Djelujemo u skladu sa važećim standardima i propisima za neprofitni sektor.

Javnost djelovanja očituje se kroz dostupnost izvještaja o radu te izvještaja o financijskom poslovanju nezavisnih revizora.

Svrha djelovanja

Slagalica ‐ Zaklada za razvoj lokalne zajednice posvećena je kreiranju prilika, povezivanju resursa i financiranju akcija koje doprinose razvoju zajednica u kojima nastaju.

Uvažavajući specifične potrebe i potencijale svake lokalne zajednice pružamo mogućnost okupljanja i povezivanja resursa i stručnih znanja koji će na najbolji mogući način doprinijeti rješavanju konkretnih problema i potreba.

Naše djelovanje usmjereno je na različita područja društvenog razvoja uključujući socijalne, obrazovne, kulturne i ekološke teme.