Naša lokacija

Lorenza Jagera 20, Osijek

Tim Zaklade

Group 8

Jelena-Gordana Zloić, upraviteljica Zaklade

Doris Šarić Roso, Voditeljica Odjela financija i općih poslova

Branka Kaselj, stručna suradnica

Dijana Živaković, stručna suradnica

Mirna Šmit, stručna suradnica

Ines Peleš, stručna suradnica

Mirna Oberman, stručna suradnica

Milena Babić, stručna suradnica

Elizabeta Mijatović, stručna suradnica