Naša lokacija

Lorenza Jagera 20, Osijek

Upravni odbor zaklade

Predsjednica Upravnog odbora: Ivana Erak
Zamjenica Predsjednice: Jelena Kasabašić

mr.sc. Branko Roso
Siniša Gregoran
Mirta Jurčević
dr.sc. Zlata Živaković Kerže
Marina Stanić
Marina Đurašin
Antun Schmidt


Raniji članovi i članice Upravnog odbora

Branislav Vorkapić (predsjednik Upravnog odbora 2011-2015; član 2007-2015)

Lejla Šehić Relić (Predsjednica Upravnog odbora Zaklade 2007-2011)

dr. sc. Julija Perić (Zamjenica Upravnog odbora Zaklade 2012-2019)

mr.sc. Anamarija Bosak-Nanay, dipl.oec (2007-2015)

Amalija Krstanović, (2011-2015)

Sandra Križanec (2009-2011)

Branko Stefanović (2007-2011)

dr.med. Damir Margaretić (2007-2011)

Marina Bem Kovačević (2007-2009)

Davor Špišić (2007-2009)

Zoran Vorkapić (2016-2017)