Pozivamo vas na konferenciju “Suradnja akademske zajednice i civilnog društva za održivi razvoj” koja će se održati uživo 27. listopada 2023. s početkom u 11 sati u Napretkovom kulturnom centru (Bogovićeva 1, Zagreb). Događanje organiziramo kao dio projekta SUSTINEO-Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost.

 

Nakon uvodnog pozdrava i kratkog predstavljanja projekta SUSTINEO, predstavit ćemo rezultate triju provedenih znanstvenih istraživanja: Upravljanje održivim razvojem u RH; Potencijal socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu i Iskustvo lokalnog razvoja vođenog zajednicom na primjeru LAG-ova.

Mario Munta s Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, predstavit će rezultate istraživanja na temu održive urbane mobilnosti u hrvatskim gradovima. Provedena je anketa na reprezentativnom uzorku u kojoj su ispitani stavovi i percepcija građana o praksama upravljanja održivim razvojem te fokusne grupe s relevantnim dionicima iz različitih regija i intervjui s političkim i tehničkim razinama donositelja odluka kako bi se ispitale potrebe i praksa uključenosti lokalnih dionika u osmišljavanje, odlučivanje i provođenje politika održivog razvoja.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predstavit će rezultate dvaju istraživanja. Danijel Baturina i Jelena Matančević predstavit će rezultate istraživanja “Potencijali socijalnih inovacija za održivi razvoj u hrvatskom kontekstu” koje je provedeno analizom relevantne dokumentacije i intervjuima s organizacijama u tom području. Istraživanje “Utjecaj LAG-ova na lokalni održivi razvoj” provedeno putem upitnika, fokusnih grupa i analizom javnih politika predstavit će Gojko Bežovan i Danijel Baturina.

Temeljem ispitivanja javnog mnijenja i provedenih znanstvenih istraživanja, izrađeno je šest smjernica za razvoj javnih politika o kojima će se govoriti tijekom panel rasprave Kako pridonijeti postizanju održivog razvoja u Hrvatskoj?. Sudionici panel rasprave također će se dotaknuti provedenih analiza društvenih utjecaja predloženih intervencija za održivi razvoj, a poseban naglasak će biti na suradnji akademske zajednice i civilnog društva za postizanje održivog razvoja.

PRIJAVA NA KONFERENCIJU

Sudjelovanje na konferenciji prijavite najkasnije do ponedjeljka 23. listopada na sljedećoj poveznici:

https://forms.gle/REdTQDMqGJkddHVH8

Detaljan program konferencije pogledajte OVDJE.

POZIV na konferenciju.

Završna konferencija je organizirana kao dio aktivnosti projekta SUSTINEO. Više o projektu SUSTINEO-Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost pročitajte OVDJE.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost ODRAZ-a.