Nezavisna tvrtka “Finar” iz Zagreba provela je reviziju cjelokupnog financijskog poslovanja Zaklade za 2014. godinu. Revizorski nalaz je uredan bez uočenih nepravilnosti u radu.

Izvješće o revizorskom uvidu za 2014. godinu.