Nezavisna revizorska tvrtka „Finar“ iz Zagreba provela je revizijski uvid u financijske izvještaje Zaklade Slagalica za 2016. godinu. Revizijski uvid je potvrdio kako su sva financijska izvješća Zaklade Slagalica za 2016. godinu sastavljena u skladu sa Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija uz iznimku sadržaja bilješki.

Izvješće o revizorskom uvidu za 2016. godinu.