Dana 7. listopada 2022. u Osijeku je održan skup “Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a – prema jačim, povezanim, otpornijim i naprednijim ruralnim područjima” i panel rasprava “Holistički pristup za održivi i pravedan ruralno/urbani razvoj”. Događanje je organizirano kao dio projekta SUSTINEO-Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost, u suradnji s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom (EGSO).

Skupom, koji je bilo moguće pratiti i na daljinu, obilježen je Europski tjedan održivog razvoja koji za cilj ima poticanje i bolju vidljivost aktivnosti, projekata i događanja koja promiču održivi razvoj i Globalne ciljeve održivog razvoja

Lidija Pavić-Rogošić, direktorica ODRAZ-a i članica EGSO-a, u uvodnom pozdravu je predstavila ciljeve skupa i u kratkim crtama objasnila ciljeve i aktivnosti projekta SUSTINEO.

Održivi razvoj ruralnih zajednica u Slavoniji – Mirna Šmit, Zaklada Slagalica – prezentacija dostupna OVDJE

Zaklada Slagalica provodi različite projekte, programe, inicijative i akcije na području pet slavonskih županija koje su većinom ruralne zajednice. U radu u zajednici uočavamo probleme, mapiramo resurse, planiramo rješenja i organiziramo zajednice. Organizacija zajednice uključuje integracija svih dionika unutar zajednice koje čine; škola, mladi, lokalni poduzetnici, javne institucije, lokalna uprava – svi ovi dionici čine lokalnu grupu za razvoj. Razvoj društvenog kapitala u zajednicama je preduvjet za ulaganja i podizanje kvalitete života svih članova zajednice. Preduvjeti za održivost zajednica su; aktivna i kontinuirana podrška organizacijama civilnog društva, neformalnih grupa, pojedinaca i predstavnika lokalnih vlasti, razvoj lokalnih javnih politika koje prepoznaju važnost ulaganja u projekte i inicijative, podrška te međusektorska suradnja u zajednici.

Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a i Ruralni pakt – Lidija Pavić-Rogošić, ODRAZ/EGSO – prezentacija dostupna OVDJE

Europska komisija objavila je 30. lipnja 2021. priopćenje u kojem se utvrđuje dugoročna vizija ruralnih područja EU-a do 2040. U njoj se identificiraju područja djelovanja prema jačim, povezanim, otpornijim i prosperitetnijim ruralnim područjima i zajednicama. Vizija se temelji na predviđanjima i opsežnim savjetovanjima s građanima i drugim dionicima iz ruralnih područja, a u okviru nje predložen je Ruralni pakt i Akcijski plan za ruralna područja, s ciljem da naša ruralna područja učinimo snažnijima, povezanima, otpornima i prosperitetnima.

Predstavljanje mišljenja EGSO-a o Dugoročnoj viziji za ruralna područja EU-a i održivi razvoj ruralno-urbanih područja / Ruralni pakt – očekivanja i uloga EGSO-a – Piroska Kallay, EGSO – prezentacija dostupna OVDJE

Europski gospodarski i socijalni odbor je savjetodavno tijelo koje predstavlja organizirano civilno društvo. EGSO je godinama intenzivno angažiran u promicanju holističkog pristupa održivom ruralnom/urbanom razvoju: Nedavna mišljenja EGSO-a za institucije EU-a: Ususret sveobuhvatnoj strategiji za održiv urbani i ruralni razvoj (NAT/820) i Dugoročna vizija za ruralna područja EU-a (NAT/839). Istaknuto je da se mora jamčiti dobra kvaliteta života u ruralnim područjima i prosperitet kako bismo osigurali da niti jedno područje ili građanin ne budu „zapostavljeni“. Isto tako, moramo provesti sveobuhvatnu i holističku strategiju za uravnotežen, kohezivan, pravedan i održiv ruralni i urbani razvoj.

Pogled ERCA-e na provedbu Vizije za ruralna područja / Poruke Europskog ruralnog parlamenta – Tom Jones, ERCA, Europski savez ruralnih zajednica – prezentacija dostupna OVDJE

ERCA pozdravlja inicijativu Europske komisije o dugoročnoj viziji za ruralna područja. ERCA potiče Komisiju da promiče i podupire prepoznavanje i provedbu Vizije na razini država članica, regionalnih i lokalnih vlasti, uvijek osiguravajući punu uključenost svih socijalnih partnera i ostalih organizacija civilnog društva. ERCA se obvezuje, ovisno o svojim resursima, da će angažirati svoje članstvo u nacionalnim ruralnim pokretima za postizanje sporazuma, unutar i između zajednica, nadograđujući i promičući postojeću dobru praksu, kao što je Koncept pametnih sela.

Doprinos SP ZPP 2023. – 2027. razvoju ruralnih područja RH – Ivan Ciprijan, Ministarstvo poljoprivrede RH – prezentacija dostupna OVDJE

Provedbom intervencija iz SP ZPP-a će se doprinijeti zaustavljanju negativnih demografskih trendova te revitalizaciji sela . Sinergijskim učinkom provedbi intervencija iz SP ZPP-a doprinijet će se osiguravanju boljih uvjeta života u ruralnim područjima odnosno održivom razvoju ruralnih područja te stvaranju okruženja poželjnog za rad i život.

Vizija za ruralna područja i Ruralni pakt – pogled civilnog društva – Verica Mušić, HMRR-Hrvatska mreža za ruralni razvoj – prezentacija dostupna OVDJE

Najvažnije promjene za LEADER/CLLD u novom programskom razdoblju – 2021.(2023.) – 2027. je fleksibilnost koja se nudi državama članicama u osmišljavanju intervencija i sustava kontrole i kazni – omogućiti definiranje posebnog sustava provedbe LEADER/CLLD-a, kojim će se ostvarivati postavljeni ciljevi i koherentan je sa specifičnim značajkama/načelima LEADER metode (npr. „small scale“ – projekti male vrijednosti, odozdo prema gore, orijentiranost na zajednicu…).

Predstavljanje istraživanja „Utjecaju LAG-ova na održivi lokalni razvoj“ – Danijel Baturina, Pravni fakultet, Sveučilište u Zagrebu – prezentacija dostupna OVDJE

Predstavljeni su metodologija i rezultati istraživanja mogućnosti i ograničenja djelovanja LAG-ova u Hrvatskoj provedenog kroz fokusna grupu, anketu te studija slučaja u sklopu projekta SUSTINEO.

U panel raspravi “Holistički pristup za održivi i pravedan ruralno/urbani razvoj” sudjelovali su Piroska Kallay, Tom Jones, Gojko Bežovan (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu), Ivan Ciprijan i Verica Mušić. Govorilo se o potrebnim mjerama i akcijama za postizanje holističke strategije za urbano/ruralni razvoj, preporukama EGSO-a i ERCA-e i mogućnostima suradnje između različitih dionika na nacionalnoj i EU razini.

Nakon konferencije i panel rasprave, sudionici su posjetili Tvornicu ulja Čepin kao primjer dobre prakse. Tvornica zapošljava lokalno stanovništvo i koristi lokalne resurse za proizvodnju. Vodeći je hrvatski prerađivač zrna uljarica s godišnjim kapacitetom prerade od 150 000 tona i proizvodnjom od 32 milijuna litara rafiniranih ulja godišnje.

Galerija fotografija s konferencije je dostupna OVDJE.

Snimka konferencije je dostupna OVDJE.

Više informacija o konferenciji i programu pročitajte OVDJE.

Pregled najvažnijih dokumenata vezanih za temu ruralni razvoj: https://www.odraz.hr/novosti/odraz-ove-vijesti/ususret-skupu-dugorocna-vizija-za-ruralna-podrucja-eu-a-prema-jacim-povezanim-otpornijim-i-naprednijim-ruralnim-podrucjima/

Projekt “SUSTINEO – Suradnjom, sudjelovanjem, istraživanjem i edukacijom za održivost” ima za cilj povezivanje i umrežavanje udruga, lokalne samouprave i visokoobrazovnih institucija te jačanje kapaciteta za zajedničko djelovanje u provedbi održivog razvoja.

Više o projektu na https://www.odraz.hr/projekti/svi-projekti/sustineo-suradnjom-sudjelovanjem-istrazivanjem-i-edukacijom-za-odrzivost/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj teksta isključiva je odgovornost ODRAZ-a.

#EGSO #EESC #SUSTINEO