USPJELI SMO ✅✅

Zahvaljujući vašim donacijama i Igorovim i Ivičinim filantropskim pedalama postigli smo željeni financijski cilj.

Prikupljeno je 16.644 kune kroz ukupno 57 pojedinačnih donacija.

Još jedan dodatak uspješnosti kampanje je i podrška gradova koji su se nalazili na biciklističkoj ruti.

Veliko hvala Gradu Zagrebu, Gradu Rijeci, Gradu Jastrebarsko, Gradu Trogiru i Gradu Supetru što su pružili logističku i financijsku podršku kampanji.

Hvala što ste pratili i podržali Igora&Ivicu u njihovoj novoj priči podrške, solidarnosti i odgovoru na potrebe članova zajednice.

Prikupljena sredstva bit će usmjerena za kupnju sportske opreme djeci iz ukrajinskih obitelji koja su smještena u Osijeku, a koja svoje slobodno vrijeme provode odlazeći na različite programe koje organizira DKolektiv – organizacija za društveni razvoj

Hvala i volonterskoj pratećoj ekipi Biljani Gaća i Borisu Piližoti.

Bilo je lijepo ponovno pedalirati s vama.